Category Archives: แคทช่ารีวิว

รีวิวหนังสือเพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด

ไฮ ยอรอบุนนนน วันนี้พี่แคทมีหนังสือดี ๆ ควรค่าแก่การอ่านอย่างมากจะมารีวิวค่า  หนังสือที่ว่านั้นคือ “เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด” เป็นหนังสือเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่วัยรุ่นต้องพบเจอ แปลมาจากภาษาเกาหลีที่ชื่อ 아프니까 청춘이다 (อัพพึนนีกา ชองชุนนีตะ) เขียนโดย คิมรันโด