6 คณะ เรียนจบแล้วไม่ตกงานชัวร์!

ถ้าอยากเรียนจบแล้วหางานง่าย ก็ต้องรู้ว่าตอนนี้สายงานไหนเป็นที่ต้องการสูงบ้าง?
มาดูกันค่ะว่า สายคณะไหนที่เรียนจบแล้วไม่ตกงาน มีแต่บริษัทเวลคัมต้องการตัว

อ้างอิงภาพจาก : Pinterest

.

1. สายดิจิทัล

ยุคดิจิทัลก็ต้องเรียนสายดิจิทัล เพราะตอนนี้ไม่ว่าจะธุรกิจใหญ่หรือเล็กก็มองหาคนที่มีสกิลด้านนี้ค่ะ ซึ่งมีหลายคณะที่เปิดสอน เช่น คณะดิจิทัลมีเดีย เทคโนโลยีมัลติมีเดีย เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เราแค่ดูว่าสาขาไหนเน้นสอนด้านดิจิทัล จบมามีงานรอแถมเงินเดือนก็สูงกว่าด้วย!!

.

2. สายเทคโนโลยี / ไอที

สายคณะที่เรียนจบแล้วไปทำงานเป็นทั้งนักโปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาแอปพลิเคชัน  นักวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ ซึ่งเป็นสายงานที่มีการเติบโตตามเทรนด์เทคโนโลยีและดิจิทัล และคนยังไม่เพียงพอกับจำนวนงาน สามารถเลือกเรียนในหลายคณะค่ะ เช่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

.

3. สายสุขภาพและการแพทย์

สายคณะด้านนี้ไม่ว่าจะตอนนี้หรือตอนไหนจำนวนคนก็ยังไม่เคยเพียงพอค่ะ ไม่ว่าจะคณะแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ อาชีพจากสายคณะด้านนี้ก็ไม่ตกงานแน่นอน ยิ่งในยุคที่มีโรคระบาดแปลก ๆ เกิดขึ้นบ่อย สายนี้ก็ยิ่งเป็นที่ต้องการตัว ยิ่งเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางความต้องการตัวก็เพิ่มสูงขึ้นไปอีก

.

4. สายโลจิสติกส์

เพราะออนไลน์เข้ามามีผลในธุรกิจ ทำให้อาชีพในสายนี้เป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสายคณะที่เปิดสอนด้านโลจิสติกส์ก็มีมากขึ้นค่ะ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะโลจิสติกส์ เป็นต้น เรียนจบแล้วก็ไปทำงานด้านการจัดการซัพพลายเชน ตัวแทนจัดซื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น

.

5. สายวิศวกรรม

สายคณะนี้มีสาขาย่อยเยอะมากค่ะ ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ หรือแม้แต่วิศวกรรมหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ เป็นอีกสายคณะที่มีงานรองรับเยอะทั้งในประเทศและต่างประเทศ แถมฐานรายได้ยังสูงอีกด้วย

.

6. สายการเงินและบัญชี

และสุดท้ายสายคณะด้านการเงินและบัญชี เพราะการเติบโตของธุรกิจ Fintech ต่าง ๆ ในปัจจุบัน และสินทรัพย์ดิจิทัลก็มีรูปแบบการเงิน และการลงทุนที่หลากหลายค่ะ ทำให้อาชีพในสายนี้มีความต้องการสูงตามไปด้วย คณะที่น่าสนใจก็เช่น สาขาวิศวกรรมการเงิน สาขาการวางแผนการเงินและการลงทุน สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน สาขาวิชาการเงินการลงทุนและการจัดการความ เป็นต้น

.

แชร์