How to ล้างหน้าใส ไล่สิว ปรับผิวกระจ่างใส

1. หน้าผาก 

ให้เราล้างหน้าไล่จากกลางหน้าผากออกไปทางขมับ

.

2. แก้ม 

ให้ไล่ลงมาจากข้างจมูกถึงช่วงขากรรไกร

.

3. จมูก 

ไล่ลงตามแนวดิ่ง คือเริ่มจากข้างจมูก จุดสันจมูกลงจนถึงปลายจมูก

.

4. คาง+ปาก 

ล้างไล่จากริมฝีปากลงมาคาง คือไล่ลงมาเป็นแนวดิ่ง

.

5. คิ้ว 

ไล่จากหว่างคิวขึ้นไปข้างบน 

นอกจากจะล้างอย่างถูกวิธีแล้ว อย่าลืมใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพผิวด้วยนะคะ

แชร์