ปฏิทิน TCAS66 ใน 9 มหาวิทยาลัย

DEK66 เตรียมจด เพราะเรารวมปฏิทินกำหนดการ #TCAS66
ไว้ถึง 9 มหาวิทยาลัย ใครเล็งที่ไหนไว้ รีบเตรียมตัวกันเลยนะสาว

อ้างอิงภาพและข้อมูลจาก : CUPTmytcas, GDH

.

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ้างอิงภาพและข้อมูลจาก : atc.chula.ac.th

• รอบที่ 1 Portfolio
รับสมัคร : วันที่ 4-14 พฤศจิกายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 21 ธันวาคม 2565
สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 27 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2566
สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

• รอบที่ 2 Quota
รับสมัคร : วันที่ 14-23 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 26 เมษายน 2566
สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 28 เมษายน 2566
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 4 พฤษภาคม 2566
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 4 -5 พฤษภาคม 2566
สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

• รอบที่ 3 Admission
รับสมัคร : วันที่  7-13 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 3 มิถุนายน 2566
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 อัตโนมัติ
สละสิทธิ์ : วันที่ 27 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 6 มิถุนายน 2566

• รอบที่ 4 Direct Admission
รับสมัคร : ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มิถุนายน 2566
ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566
สละสิทธิ์ : ไม่อนุญาต ถ้าไม่ต้องการใช้สิทธิ์ ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : รอประกาศ

.

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ้างอิงภาพและข้อมูลจาก : @thammasat.uni

• รอบที่ 1 Portfolio
รับสมัคร : รอบที่ 1 วันที่ 1-17 ตุลาคม 2565 รอบที่ 2 วันที่ 14-29 ธันวาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : รอบที่ 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 รอบที่ 2 วันที่ 25 มกราคม 2566
สอบสัมภาษณ์ : รอบที่ 1 วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 รอบที่ 2 วันที่ 28-29 มกราคม 2566
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : รอบที่ 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2565 รอบที่ 2 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2566
สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

• รอบที่ 2 Quota
รับสมัคร : วันที่ 1 – 16 มีนาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 27 เมษายน 2566
สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 29-30 เมษายน 2566
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 4 พฤษภาคม 2566
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566
สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

• รอบที่ 3 Admission
รับสมัคร : วันที่  7-13 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : รอประกาศ
สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 อัตโนมัติ
สละสิทธิ์ : วันที่ 27 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 8 มิถุนายน 2566

• รอบที่ 4 Direct Admission
รับสมัคร : ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มิถุนายน 2566
ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566
สละสิทธิ์ : ไม่อนุญาต ถ้าไม่ต้องการใช้สิทธิ์ ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : รอประกาศ

.

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ้างอิงภาพและข้อมูลจาก : admission.ku.ac.th

• รอบที่ 1 Portfolio
รับสมัคร : 1 พฤศจิกายน 2565 – 9 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 23 มกราคม 2566
สอบสัมภาษณ์ : ภายในวันที่ 27 มกราคม 2566
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2566
สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

• รอบที่ 2 Quota
รับสมัคร 16 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 21 เมษายน 2566
สอบสัมภาษณ์ : ภายในวันที่ 26 เมษายน 2566
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 28 เมษายน 2566
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 4 -5 พฤษภาคม 2566
สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

• รอบที่ 3 Admission
รับสมัคร : 7-13 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 อัตโนมัติ
สละสิทธิ์ : วันที่ 27 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
สอบสัมภาษณ์ : (ถ้ามี) ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 6 มิถุนายน 2566

• รอบที่ 4 Direct Admission
รับสมัคร : ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มิถุนายน 2566
ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566
สละสิทธิ์ : ไม่อนุญาต ถ้าไม่ต้องการใช้สิทธิ์ ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : –

.

4. มหาวิทยาลัยมหิดล

อ้างอิงภาพและข้อมูลจาก : @tcasmahidol

• รอบที่ 1 Portfolio
รับสมัคร : รอบที่ 1 วันที่ 3-17 ตุลาคม 2565 รอบที่ 2 วันที่ 1-23 ธันวาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : รอบที่ 1 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 รอบที่ 2 วันที่ 17 มกราคม 2566
สอบสัมภาษณ์ : รอบที่ 1 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 รอบที่ 2 วันที่ 21 มกราคม 2566
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : รอบที่ 1 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 รอบที่ 2 วันที่ 31 มกราคม 2566
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566
สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

• รอบที่ 2 Quota
รับสมัคร : วันที่ 1 มีนาคม – 7 เมษายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 20 เมษายน 2566
สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 22 เมษายน 2566
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 4 พฤษภาคม 2566
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 4 -5 พฤษภาคม 2566
สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

• รอบที่ 3 Admission
รับสมัคร : วันที่  7-13 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 14-19 พฤษภาคม 2566
สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 20 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 อัตโนมัติ
สละสิทธิ์ : วันที่ 27 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 6 มิถุนายน 2566

• รอบที่ 4 Direct Admission
รับสมัคร : ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศจากหาวิทยาลัย
สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มิถุนายน 2566
ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566
สละสิทธิ์ : ไม่อนุญาต ถ้าไม่ต้องการใช้สิทธิ์ ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : –

.

5. มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ้างอิงภาพและข้อมูลจาก : @SUTCAS

• รอบที่ 1 Portfolio
รับสมัคร : ครั้งที่ 1 วันที่ 1-18 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 2-30 ธันวาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มกราคม 2566
สอบสัมภาษณ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 3-4 ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 28-29 มกราคม 2566
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566
สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

• รอบที่ 2 Quota
รับสมัคร : วันที่ 20กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 25 เมษายน 2566
สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 26-27 เมษายน 2566
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 4 พฤษภาคม 2566
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 4 -5 พฤษภาคม 2566
สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

• รอบที่ 3 Admission
รับสมัคร : วันที่  7-13 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 1 มิถุนายน 2566
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 อัตโนมัติ
สละสิทธิ์ : วันที่ 27 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 6 มิถุนายน 2566

• รอบที่ 4 Direct Admission
รับสมัคร : ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 23มิถุนายน 2566
ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 23-24 พฤษภาคม 2566
สละสิทธิ์ : ไม่อนุญาต ถ้าไม่ต้องการใช้สิทธิ์ ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : –

.

6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน

อ้างอิงภาพและข้อมูลจาก : admission.swu.ac.th, @teamswu.maimeejut

• รอบที่ 1 Portfolio
รับสมัครโดยมหาวิทยาลัย : วันที่ 1-14 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : วันที่ 19 มกราคม 2566
สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 28 มกราคม 2566
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566

• รอบที่ 2 Quota
รับสมัครโดยมหาวิทยาลัย : วันที่ 13-28 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา : วันที่ 13 มีนาคม 2566 *เฉพาะสาขาที่กำหนด
สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา : วันที่ 25 มีนาคม 2566 *เฉพาะสาขาที่กำหนด
ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : ดูกำหนดการได้จากประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย
สอบสัมภาษณ์ : ดูกำหนดการได้จากประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 4-5  พฤษภาคม 2566

• รอบที่ 3 Admission
รับสมัครโดย ทปอ. : วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566
ประกาศผลครั้งที่ 1 : วันที่ 20 พฤษภาคม 66
ประกาศผลครั้งที่ 2 : วันที่ 26 พฤษภาคม 66
สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 1-2 มิถุนายน 2566

• รอบที่ 4 Direct Admission
รับสมัครโดยมหาวิทยาลัย  : รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

.

7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ้างอิงภาพและข้อมูลจาก : @kkuthailand

• รอบที่ 1 Portfolio
รับสมัคร : วันที่ 22 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 28 ธันวาคม 2565
สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 12-15 มกราคม 2566
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566
สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

• รอบที่ 2 Quota
รับสมัคร : วันที่ 4-8 เมษายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 18 เมษายน 2566
สอบสัมภาษณ์ : ภายในวันที่ 22-23  เมษายน 2566
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 4 พฤษภาคม 2566
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566
สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

• รอบที่ 3 Admission
รับสมัคร : วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
สอบสัมภาษณ์ : (ถ้ามี) ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2566
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 อัตโนมัติ
สละสิทธิ์ : วันที่ 27 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 6 มิถุนายน 2566

• รอบที่ 4 Direct Admission
รับสมัคร : ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 23มิถุนายน 2566
ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566
สละสิทธิ์ : ไม่อนุญาต ถ้าไม่ต้องการใช้สิทธิ์ ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : –

.

8. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ้างอิงภาพและข้อมูลจาก : cmuofficial

• รอบที่ 1 Portfolio
รับสมัคร : วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566
สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

• รอบที่ 2 Quota
รับสมัคร : วันที่ 14-23 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ : ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 4 พฤษภาคม 2566
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566
สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

• รอบที่ 3 Admission
รับสมัคร : วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ : ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 อัตโนมัติ
สละสิทธิ์ : วันที่ 27 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

• รอบที่ 4 Direct Admission
รับสมัคร : ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 23มิถุนายน 2566
ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566
สละสิทธิ์ : ไม่อนุญาต ถ้าไม่ต้องการใช้สิทธิ์ ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : รอประกาศ

.

9. สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อ้างอิงภาพและข้อมูลจาก : @Admission.KMITL

• รอบที่ 1 Portfolio
รับสมัคร : วันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2565
จัดสอบข้อเขียน / ปฏิบัติ : –
สอบสัมภาษณ์ : ภายในวันที่ 27 มกราคม 2566
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566
สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

• รอบที่ 2 Quota
รับสมัคร : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2566
จัดสอบข้อเขียน / ปฏิบัติ : หากมีการจัดสอบวันที่ 25-31 มีนาคม 2566
สอบสัมภาษณ์ : ภายในวันที่ 25 เมษายน 2566
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 4 พฤษภาคม 2566
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566
สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 10 พฤษภาคม 2566

• รอบที่ 3 Admission
รับสมัคร : วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
สอบสัมภาษณ์ : ดูจากประกาศ รับสมัครของคณะ / วิทยาลัย
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 อัตโนมัติ
สละสิทธิ์ : วันที่ 27 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7 มิถุนายน 2566

• รอบที่ 4 Direct Admission
รับสมัคร : ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มิถุนายน 2566
ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566
สละสิทธิ์ : ไม่อนุญาต ถ้าไม่ต้องการใช้สิทธิ์ ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : –

.

แชร์