หากท่านพบปัญหาหลังจากได้รับสินค้าและประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า กรุณาถ่ายภาพสินค้าที่พบปัญหาให้กับบริษัทภายใน 14 วันทำการ หลังจากวันที่ท่านได้รับสินค้าเพื่อทำการพิจารณาผ่านช่องทาง

โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งในการเปลี่ยนสินค้า แต่ถ้าเป็นความผิดพลาดของบริษัทฯ เช่น ส่งสินค้าผิด เป็นต้น ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าขนส่งเอง หลังจากนั้นบริษัทฯ จะดำเนินการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง (ในวันทำการ วันจันทร์ – เสาร์ 08.00 – 18.00 น.) ก่อนที่จะดำเนินการพิจารณาเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า