ซื้อ Catcha ในเว็บไซต์ ลุ้นเป็นเจ้าของอัลบั้ม BTS Map Of The Soul: 7 ฟรี! จานวน 10 รางวัล

เงื่อนไขการเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม "ซื้อ Catcha ในเว็บไซต์ ลุ้นเป็นเจ้าของอัลบั้ม BTS Map Of The Soul: 7 ฟรี! จำนวน 10 รางวัล"

ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม: เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 (00.01) ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 (24.00)

ของรางวัล: อัลบั้ม BTS Map Of The Soul: 7 4 เวอร์ชั่น พร้อมโปสเตอร์ รางวัลละ 3,400 บาท แจกทั้งหมด 10 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 34,000 บาท

กติกาการร่วมกิจกรรม

  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ที่ทำการสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์ catcha-shoes.com โดยซื้อสินค้าในรุ่นที่กำหนดไว้เท่านั้น (รองเท้านักเรียนหญิงแคทช่า รุ่นแมวซ่า และ รองเท้านักเรียนหญิงแคทช่า รุ่น 2020) และผู้ซื้อจะต้องทำการชำระเงิน และส่งหลักฐานการชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์
  2. หนึ่งเลขที่ออเดอร์ ถือเป็นหนึ่งสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม
  3. ระบบจะส่ง E-mail หรือ SMS แจ้งยืนยันสิทธิ์การร่วมลุ้นรับของรางวัล
  4. เมื่อถึงกำหนดวันแจกของรางวัล ระบบจะออกรายงานรายชื่อลูกค้าทั้งหมดที่ทำการซื้อสินค้าในวันที่กำหนดเพื่อทำการจับฉลากรับของรางวัล

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่ทำการสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์ catcha-shoes.com โดยซื้อสินค้าในรุ่นที่กำหนดไว้เท่านั้น และผู้ซื้อจะต้องทำการชำระเงิน และส่งหลักฐานการชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์ จึงจะมีสิทธิ์ร่วมลุ้นของรางวัล

2. คุณสมบัติผู้ได้รับของรางวัล
        - อายุ 13 - 18 ปี
        - เพศหญิง
        - สัญชาติไทย

3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล อัลบั้ม BTS Map Of The Soul: 7 4 เวอร์ชั่น พร้อมโปสเตอร์ จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพื่อยืนยันตัวตน โดยส่งทางกล่องข้อความเฟสบุ๊ค เพจ “CATCHA รองเท้าแคทช่า”
        - รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนา 1 ชุด
        - รูปถ่ายทะเบียนบ้านหรือสำเนา 1 ชุด
        - แคปหน้าจอแสดง SMS ยืนยันการสั่งซื้อ หรือ สลิปการโอนเงิน เป็นหลักฐานว่าได้ทำการสั่งซื้อสินค้า
การยืนยันตัวตันเพื่อรับของรางวัล กำหนดระยะเวลาภายใน 7 วัน หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

4. บริษัทจะจัดส่งของรางวัลให้ผู้โชคดีตามชื่อ ที่อยู่ผู้รับ ตามที่ผู้โชคดีได้แจ้งบริษัทผ่านทางกล่องข้อความเฟสบุ๊ค เพจ “CATCHA รองเท้าแคทช่า”

5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544

6. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัล หมายเลขโทรศัพท์มือถือจะต้องไม่ถูกระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ ณ วันที่รับของรางวัล

7. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด

8. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนมือหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดเกี่ยวกับของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้

10. บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อกับบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

11. กติกาการตัดสิน ทางบริษัทฯ จะพิมพ์เลขที่ออเดอร์การสั่งซื้อที่ผู้ร่วมรายการทำการสั่งซื้อเข้ามาทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือจับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน พร้อมทั้งอ่านหมายเลขผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุก ๆ ท่านทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้งจะไม่นำมาจับรางวัลในครั้งต่อไปอีก

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดีโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯ สามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน

13. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

14. พนักงานและครอบครัว บริษัท เอส.ซี.เอส. แอนด์ บราเดอร์ จำกัด และบริษัทในเครือ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

 

กำหนดการจับรางวัล

        สำหรับผู้ที่ทำการสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 (00.01) ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 (24.00) จับรางวัลวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 . และประกาศผลทางเฟสบุ๊คเพจ “CATCHA รองเท้าแคทช่า” และเว็บไซต์ www.catcha-shoes.com วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 .

        ทางทีมงาน บริษัท เอส.ซี.เอส. แอนด์ บราเดอร์ จำกัด ต้องขอขอบคุณที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ได้อีก โดยการติดตามได้ที่ www.catcha-shoes.com

 

 

หมายเหตุ

✅ ทุกคู่ แถมฟรี Mask Catcha 3 ชั้น 1 ชิ้น มูลค่า 59 บาท (จำกัด 200 คู่แรก ถ้าหมดแถมถุงเท้าแมวเหมียว 1 คู่ มูลค่า 34 บาท)
✅ ไม่มีค่าส่งจ้า ส่งฟรี EMS ทั้งหมด