ซื้อ Catcha สวย ซ่าส์ ก่อนเปิดเทอม ลุ้น! เครื่อง Nintendo Switch พร้อมเกม Ring Fit Adventure 5 รางวัล

เงื่อนไขการเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม

"ซื้อ Catcha สวย ซ่าส์ ก่อนเปิดเทอม แจกฟรี! เครื่อง Nintendo Switch พร้อมเกม Ring Fit Adventure 5 รางวัล

ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม: เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 (00.01) ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 (24.00)

ของรางวัล: เครื่อง Nintendo Switch พร้อมเกม Ring Fit Adventure รางวัลละ 23,380 บาท แจกทั้งหมด 5 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 116,900 บาท

กติกาการร่วมกิจกรรม

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ที่ทำการสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์ catcha-shoes.com โดยซื้อสินค้าในรุ่นที่กำหนดไว้เท่านั้น (รองเท้านักเรียนหญิงแคทช่า รุ่นแมวซ่า, รองเท้านักเรียนหญิงแคทช่า รุ่น 2020, รองเท้านักเรียนอนุบาลหญิง รุ่นแอเรียล รหัส CX400, รองเท้านักเรียนอนุบาลหญิง รุ่นแอเรียล รหัส CX300, รองเท้านักเรียนอนุบาลชาย รุ่นกัปตันอเมริกา รหัส AM02 และ รองเท้านักเรียนอนุบาลชาย รุ่นไอร่อน สไปเดอร์ รหัส AM03) และผู้ซื้อจะต้องทำการชำระเงิน และส่งหลักฐานการชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์
 2. หนึ่งเลขที่ออเดอร์ ถือเป็นหนึ่งสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม
 3. ระบบจะส่ง E-mail หรือ SMS แจ้งยืนยันสิทธิ์การร่วมลุ้นรับของรางวัล
 4. เมื่อถึงกำหนดวันแจกของรางวัล ระบบจะออกรายงานรายชื่อลูกค้าทั้งหมดที่ทำการซื้อสินค้าในวันที่กำหนดเพื่อทำการจับฉลากรับของรางวัล

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่ทำการสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์ catcha-shoes.com โดยซื้อสินค้าในรุ่นที่กำหนดไว้เท่านั้น และผู้ซื้อจะต้องทำการชำระเงิน และส่งหลักฐานการชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์ จึงจะมีสิทธิ์ร่วมลุ้นของรางวัล
 2. คุณสมบัติผู้ได้รับของรางวัล
 • เพศหญิง
 • สัญชาติไทย
 1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เครื่อง Nintendo Switch พร้อมเกม Ring Fit Adventure จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพื่อยืนยันตัวตน โดยส่งทางกล่องข้อความเฟสบุ๊ค เพจ “CATCHA รองเท้าแคทช่า”
 • รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนา 1 ชุด
 • รูปถ่ายทะเบียนบ้านหรือสำเนา 1 ชุด
 • แคปหน้าจอแสดง SMS ยืนยันการสั่งซื้อ หรือ สลิปการโอนเงิน เป็นหลักฐานว่าได้ทำการสั่งซื้อสินค้า

การยืนยันตัวตันเพื่อรับของรางวัล กำหนดระยะเวลาภายใน 7 วัน หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 1. บริษัทจะจัดส่งของรางวัลให้ผู้โชคดีตามชื่อ ที่อยู่ผู้รับ ตามที่ผู้โชคดีได้แจ้งบริษัทผ่านทางกล่องข้อความเฟสบุ๊ค เพจ “CATCHA รองเท้าแคทช่า”
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 3. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัล หมายเลขโทรศัพท์มือถือจะต้องไม่ถูกระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ ณ วันที่รับของรางวัล
 4. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
 5. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนมือหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดเกี่ยวกับของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 7. บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อกับบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
 8. กติกาการตัดสิน ทางบริษัทฯ จะพิมพ์เลขที่ออเดอร์การสั่งซื้อที่ผู้ร่วมรายการทำการสั่งซื้อเข้ามาทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือจับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน พร้อมทั้งอ่านหมายเลขผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุก ๆ ท่านทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้งจะไม่นำมาจับรางวัลในครั้งต่อไปอีก
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดีโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯ สามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
 10. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 11. พนักงานและครอบครัว บริษัท เอส.ซี.เอส. แอนด์ บราเดอร์ จำกัด และบริษัทในเครือ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

กำหนดการจับรางวัล

        สำหรับผู้ที่ทำการสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 (00.01) ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 (24.00) จับรางวัลวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 . และประกาศผลทางเฟสบุ๊คเพจ “CATCHA รองเท้าแคทช่า” และเว็บไซต์ www.catcha-shoes.com วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 .

        ทางทีมงาน บริษัท เอส.ซี.เอส. แอนด์ บราเดอร์ จำกัด ต้องขอขอบคุณที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ได้อีก โดยการติดตามได้ที่ www.catcha-shoes.com

 

หมายเหตุ

✅ ทุกคู่ แถมฟรี Mask Catcha 3 ชั้น 1 ชิ้น มูลค่า 59 บาท (จำกัด 200 คู่แรก ถ้าหมดแถมถุงเท้าแมวเหมียว 1 คู่ มูลค่า 34 บาท)
✅ ไม่มีค่าส่งจ้า ส่งฟรี EMS ทั้งหมด