ดึกๆ มันใช่กว่า... 8 อาชีพที่ทำงานตอนกลางคืน สำหรับมนุษย์นกฮูกชอบนอนเช้า!

อ้างอิงรูปภาพจาก : GTH

1)วิศวกรระบบราง

            หรือ Trackwork Engineer มีหน้าที่ควบคุมดูแลการเจียรรางรถไฟฟ้า (Rail Grinding) ซึ่งเป็นงานที่ต้องทำตอนที่รถไฟฟ้าหยุดบริการแล้ว นั่นก็คือหลังเที่ยงคืนนั่นแหละค่า

วุฒิการศึกษาที่ใช้ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลหรือโยธา

อ้างอิงรูปภาพจาก : KBS

 

2)แพทย์ / พยาบาล

            คนจะเจ็บจะป่วยมันเลือกเวลาไม่ได้นี่นา ดังนั้น อาชีพนี้จึงต้องมีกะกลางคืนเตรียมพร้อมไว้เสมอค่ะ ซึ่งตอนกลางคืนส่วนใหญ่จะเป็นการช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน

วุฒิการศึกษาที่ใช้ : แพทยศาสตร์, พยาบาลศาสตร์

Older Post Newer Post

0 Comments

There are not comments yet. Be the first one to post one!

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published