ถึงหน้าตาน้องไม่ดี แต่จิตใจน้องบวชชีนะบอกเลย

หน้าตาอาจไม่เท่าไหร่ แต่จิตใจยิ่งกว่าบวชชีนะพูดเลย

Older Post Newer Post

0 Comments

There are not comments yet. Be the first one to post one!

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published